JA4RL/4運用(柳井祭り協賛2014年11月)


本年度は事前運用を含め約400局と交信しました。